Teenused Meist KKK  
MEIST
Ettevõtte ülevaade
Kogemus/kliendid
Privaatsuspoliitika
TEENUSED
Tõlkimine
Lokaliseerimine
Veebilehe lokaliseerimine
Kompaktkirjastamine
Kvaliteeditagamine
Terminoloogia haldamine
Tarkvara testimine
PROTSESSID
Tööriistad & protsessid
Hinnapakkumine
 
Lokaliseerimise teenused
 
PTB kasutab viimase peal tehnoloogiat ja vastab kõikidele tõlkimise ja lokaliseerimise tööstuse standarditele, pakkudes kõrgeima standardiga lokaliseerimise teenuseid. Allpool on toodud välja kirjeldus kõige tavalisemast lokaliseerimise töövoost ning on näha, et kliendid saavad meie tööd mitmes erinevas faasis heaks kiita, tagades sellega, et me anname üle täpselt selle, mida klient oma toote rahvusvaheliseks muutmiseks vajab.

Lokaliseerimise töövoo alla kuulub järgnev:

  • Osadeks lahutamine ja komplekti ettevalmistus. Kõigepealt tuleks toode osadeks lahutada ja valmistada tõlkimise jaoks komplekt ette. See tähendab originaalfailide arvutipõhiste tõlkeprogrammide jaoks sobivasse vormingusse teisendamist.

  • Sõnastiku loomine & terminoloogia haldamine. Kõige olulisemad ja sagedamini kasutatavad tööstus- ja tootespetsiifilised terminid tuleks tõlkida eraldi. Taoliste terminite määratlemiseks kasutatakse terminoloogia ekstraktimist arvutipõhiste tõlkeprogrammide abil. Klient kiidab sõnastiku heaks ning seejärel viiakse kliendi korrektuurid ellu. Pärast kõikide dokumentide lokaliseerimist vajavad sõnastiku terminid sageli täiendavat korrigeerimist.

  • Kasutajaliidese tõlkimine. Kasutajaliidese elemendid tuleks tõlkida ning kasutada seejärel kõikide kaasasolevate dokumentide lokaliseerimiseks. Tõlkimise viimases faasis vajavad sageli ka kasutajaliidese elemendid mõningaid korrektuure. Tõlkimiseks kasutatakse kinnitatud terminoloogiat ja arvutipõhiseid tõlkeprogramme.

  • Tõlkimine. Meie tõlkeprotsess koosneb kolmest faasist tõlkimine, redigeerimine ja korrektuuride tegemine. Redigeerimist viib läbi mõni teine tõlk ja korrektuuride tegemine teostatakse kolmanda tõlgi või antud valdkonna spetsialisti poolt. Taoline lähenemine tagab kõrgeima võimaliku kvaliteedi. Kasutame mõnikord pisut teistsugust lähenemist, mille puhul teostab redigeerimise tõlk, kes on antud valdkonna spetsialist ning seejärel teeb lingvist korrektuure. Taoline lähenemine on osutunud mitmete keeruliste projektide puhul väga efektiivseks. Tõlkimiseks kasutatakse kinnitatud terminoloogiat ja arvutipõhiseid tõlkeprogramme.

  • Kvaliteeditagamine. Kui vaja, siis teostatakse sõltumatu tõlgi/agentuuri poolt kvaliteeditagamise kontroll.

  • Montaaž. Toode pannakse uuesti kokku ning luuakse lokaliseeritud versiooni mustand.

  • Keeleline lõpetamine. Selles faasis kontrollitakse lokaliseeritud toode üle ning tehakse mistahes lõplikke korrektuure või täiustusi.

  • Testimine. Lokaliseeritud toote funktsionaalsuse ja keeleline kontroll. Veendume, et teie toode oleks globaalsete turgude jaoks valmis.

  • Kliendi kommentaarid. Klientidel on enamasti oma arvamus lokaliseeritud toote keeleliste üksikasjade kohta ning neid kommentaare rakendatakse ka lokaliseeritud tootes.

 

 
 
PTB Eurotransl OÜ
Pae tn 21, Tallinna linn, Harju maakond, 11415
Meil: info@ptb-localization.com