Teenused Meist KKK  
MEIST
Ettevõtte ülevaade
Kogemus/kliendid
Privaatsuspoliitika
TEENUSED
Tõlkimine
Lokaliseerimine
Veebilehe lokaliseerimine
Kompaktkirjastamine
Kvaliteeditagamine
Terminoloogia haldamine
Tarkvara testimine
PROTSESSID
Tööriistad & protsessid
Hinnapakkumine
 
PRIVAATSUSPOLIITIKA
 
INFORMATSIOONI KOGUMINE JA KASUTAMINE

Petersburg Translation Bureau (edaspidi PTB) on sellel lehel kogutava informatsiooni ainus omanik. Me ei müü, jaga ega rendi seda informatsiooni teistele muudel viisidel, kui on märgitud selles avalduses. PTB kogub kasutajatelt informatsiooni meie veebilehe mitmest erinevast punktist.

REGISTREERIMINE

Saamaks juurdepääsu selle veebilehe teatud osadele, peab kasutaja täitma kõigepealt registreerimisvormi. Kasutaja peab registreerimise ajal andma oma kontaktinformatsiooni (nagu nimi ja meiliaadress). Seda informatsiooni kasutatakse, et võtta kasutajaga ühendust meie veebilehel olevate teenuste osas, mille vastu nad oma huvi üles näidanud on. Demograafilise info (nagu tulutase ja sugu) ja identifikaatorite (nagu sotsiaalkindlustusnumber) esitamine on valikuline, kuid soovitatav, et saaksime pakkuda oma lehel rohkem isikupärastatud kogemust.

HINNAPÄRING

Saate saata meile kirja läbi veebipõhise vormi, milles küsitakse teie nime, meiliaadressi, telefoni/faksinumbrit jne. Seda infot kasutatakse ainult kasutajaga ühendust võtmiseks ja tema küsimustele vastamiseks.

TELLIMINE

Küsime tellimisvormis kasutajatelt informatsiooni. Kasutaja peab esitama oma kontaktinfo (nagu nimi, kohaletoimetamise aadress) ja finantsinfo (nagu krediitkaardi number, aegumiskuupäev). Seda infot kasutatakse arvelduse eesmärkidel ja kliendi tellimuste täitmisel. Tundlik informatsioon, nagu krediitkaardi number jne töödeldakse meie sertifitseeritud kaarti vastuvõtva partneri poolt ning meil pole taolisele informatsioonile kunagi juurdepääsu. Kui meil tekib tellimuse töötlemise käigus probleeme, siis kasutame kasutajaga ühendust võtmiseks seda kontaktinfot.

KÜPSISED

Küpsis on kasutaja kohta infot sisaldav andmetükk, mis salvestatakse kasutaja kõvakettale. Küpsiste kasutamine ei ole meie lehel olles kuidagi seotud isikuandmetega. Kui kasutaja sulgeb brauseri, lõpetab ka küpsis töötamise. Näiteks, kui kasutada meie lehel küpsist, siis peab kasutaja meie lehel olles sisestama parooli ainult korra, hoides seeläbi aega kokku. Kasutaja saab kasutada meie lehte ka siis, kui ta otsustab küpsisest keelduda. Ainsaks miinuseks on see, et kasutaja tegevus on mõnes meie veebilehe piirkonnas piiratud. Näiteks ei saa kasutaja võtta osa meie kihlvedudest, konkurssidest ega igakuistest joonistustest. Küpsised võivad aidata meil jälgida kasutaja huvisid, et muuta meie lehel olemise kogemus paremaks.

Meie lehel kasutavad küpsiseid ka mõned meie äripartnerid (näiteks reklaamijad). Meil puudub juurdepääs nendele küpsistele ning meil puudub nende üle kontroll.

LOGIFAILID

Kasutame trendide analüüsimiseks, lehe administreerimiseks, kasutaja liigutuste jälgimiseks ja üldise demograafilise informatsiooni kogumiseks IP-aadresse. IP-aadressid ei ole isikuandmetega seotud.

JAGAMINE

Jagame oma partnerite ja reklaamijatega agregeeritud demograafilist informatsiooni. See ei ole seotud isikuandmetega, mis võimaldaks tuvastada üksikisikuid.

LINGID

See veebileht sisaldab linke teistele lehtedele. Palun olge teadlik, et me ei vastuta taoliste teiste lehtede privaatsustavade eest. Julgustame oma kasutajaid olema teadlikud, kui nad meie veebilehelt lahkuvad ning julgustame neid lugema iga isikuandmeid koguva veebilehe privaatsusavaldusi. See privaatsusavaldus kehtib ainult sellel veebilehel kogutava informatsiooni kohta.

INFOKIRI

Kui kasutaja soovib tellida meie infokirja, siis küsime talt informatsiooni, nagu nimi ja meiliaadress.

UURINGUD & KONKURSID

Meie veebileht küsib kasutajatelt aeg-ajalt informatsiooni seoses uuringute ja konkurssidega. Nendest uuringutest ja konkurssidest osavõtmine on täiesti vabatahtlik ning kasutaja saab seega valida, kas ta otsustab seda informatsiooni avaldada või mitte. Küsitava informatsiooni hulka võib kuuluda kontaktinfo (näiteks nimi ja kohaletoimetamise aadress) ja demograafiline info (nagu sihtnumber, vanusetase). Kontaktinfot kasutatakse võitjate teavitamiseks ja autasustamiseks. Uuringu informatsiooni kasutatakse selle veebilehe rahulolu ja kasutamise jälgimiseks või täiustamiseks.

TURVALISUS

See veebileht kasutab kasutajate informatsiooni kaitsmiseks kõiki ettevaatusabinõusid. Kui kasutaja edastab veebilehe kaudu tundlikku informatsiooni, siis kaitstakse informatsiooni nii võrgus kui ka väljaspool võrku.

Kui meie registreerimis/tellimisvorm küsib kasutajatelt tundlikku informatsiooni (nagu krediitkaardi number ja/või sotsiaalkindlustusnumber), siis see krüptitakse ja seda kaitseb tööstuse parim krüptimise tarkvara - SSL. Olles turvalisel lehel, nagu näiteks meie tellimisvorm, läheb veebibrauseri, nagu Netscape Navigator’i ja Microsoft Internet Explorer’i alaosas olev lukuikoon lukku. Niisama „surfates“ on lukk lahti.

Kasutame tundliku informatsiooni kaitsmiseks võrgus SSL krüpteerinut, kuid me anname endast kõik, et kaitsta kasutajainfot ka võrguväliselt. Kogu kasutajate informatsioon, mitte ainult eelnevalt nimetatud tundlik informatsioon, jääb meie kontoritesse. Isikuandmetele saavad juurdepääsuloa ainult töölised (näiteks meie arvete sekretär või klienditeeninduse esindaja), kellel on seda vaja kindla töö jaoks. Meie töötajad peavad oma töökohalt lahkudes kasutama parooliga kaitstud ekraanisäästjaid. Nad peavad tagasi tulles andmetele juurdepääsu saamiseks sisestama oma parooli uuesti. KÕIKI töötajaid hoitakse kursis meie uusimate turvalisuse ja privaatsuse tavadega. Meie töötajaid teavitatakse ja/või neile tuletatakse kord kvartalis ja ka iga uue poliitika lisandumisel meelde, kui oluline privaatsus meie jaoks on ning mida nad saavad teha, et meie klientide informatsioon oleks kaitstud. Hoiame servereid, milles hoiustame isikuandmeid, turvalises keskkonnas, lukustatud puuris.

Kui teil tekib küsimusi meie veebilehe turvalisuse kohta, siis saate saata meile meili aadressile info@ptb-localization.com.

ERIPAKKUMISED

Saadame kõikidele uutele liikmetele parooli ja kasutajanime kinnitamiseks tervitusmeili. Meie liikmed saavad vahetevahel infokirju ja infot toodete, teenuste ja eripakkumiste kohta. Austades meie kasutajate privaatsust, pakume võimalust taolist teavet mitte saada.

LEHE JA TEENUSE UUENDUSED

Saadame kasutajale ka teateid lehe ja teenuse uuenduste kohta. Liikmed ei saa loobuda teenuse teadetest, mis sisaldavad teenust puudutavat olulist informatsiooni. Suhtleme kasutajaga, et pakkuda talle soovitud teenuseid ning kontot puudutavate küsimuste osas meili või telefoni teel.

ISIKLIKU INFORMATSIOONI PARANDAMINE/UUENDAMINE

Kui kasutaja isikuandmed (näiteks sihtnumber) muutuvad või kui kasutaja ei soovi meie teenust enam kasutada, siis püüame pakkuda viisi, kuidas meile antud isiklikke andmeid parandada, uuendada või eemaldada. Seda saab enamasti teha liikme informatsiooni lehel või saates meie klienditoele meili.

VALIK/LOOBUMINE

Meie klientidele on antud võimalus loobuda oma informatsiooni kasutamisest, kui seda küsitakse eesmärkidel, mis ei ole meie lehega otseselt seotud. Näiteks on meie tellimisvormil loobumise mehhanism, et kasutajad, kes ostavad meilt toote, kuid ei taha turundusmaterjale, saavad jätta oma meiliaadressi meie listidest välja.

Kasutajad, kes ei soovi enam saada meie uudiskirju või meie partnerite reklaammaterjale, saavad taolistest teadetest loobuda, vastates meili teemareas sooviga tellimus tühistada või saates meile meili aadressile support@ptb-localization.com.
Meie veebilehe kasutajaid teavitatakse alati, kui nende informatsiooni kogutakse mistahes väliste osapoolte poolt. Teeme seda, et meie kasutajad saaksid teha informeeritud valiku, kas nad tahavad jätkata teenustega, mis nõuavad välisosapooli või mitte.

MUUDATUSTE TEATISED

Kui me otsustame oma privaatsuspoliitikat muuta, siis postitame need muudatused oma esilehele, et meie kasutajad teaksid alati, millist informatsiooni me kasutame, kuidas me seda teeme ning mis tingimustel (kui üldse) me seda avaldame. Kui me otsustame mistahes hetkel kasutada isikuandmeid viisil, mis erineb selle kogumise hetkel kindlaksmääratud viisist, siis teavitame kasutajaid sellest meili teel. Kasutajad saavad valida, kas me kasutame nende informatsiooni teistsugusel viisil või mitte. Kasutame informatsiooni vastavalt informatsiooni kogumise hetkel kehtinud privaatsuspoliitikale.

 

 
 
PTB Eurotransl OÜ
Pae tn 21, Tallinna linn, Harju maakond, 11415
Meil: info@ptb-localization.com