Teenused Meist KKK  
MEIST
Ettevõtte ülevaade
Kogemus/kliendid
Privaatsuspoliitika
TEENUSED
Tõlkimine
Lokaliseerimine
Veebilehe lokaliseerimine
Kompaktkirjastamine
Kvaliteeditagamine
Terminoloogia haldamine
Tarkvara testimine
PROTSESSID
Tööriistad & protsessid
Hinnapakkumine
 
Tõlkimine
 
Lingvistiline tõlge on lokaliseerimise protsessi võtmeelement. Tõlkimise protsess peab olema korraldatud selliselt, et see tagaks pidevalt kõrge tõlkimise kvaliteedi, vastaks kõige kõrgematele tööstusstandarditele, oleks õigeaegselt kätte toimetatud ja et saaks mistahes kommentaaridele või soovidele kiire vastuse.

PTB ettevõtte struktuur, töökorraldus ja protsessid teevad selle võimalikuks.

Esiteks tuleb hinnata kliendi vajadusi ja teha õigeid otsuseid, kuidas projektile kõige paremini läheneda, määrata failid sobivatele ressurssidele ja tagada efektiivne suhtlus.

PTB’s määratakse igale kliendile juhtiv tõlk, kelle ülesandeks on teha projektidele lõplikud korrektuurid ja olla peamiseks suhtlejaks kliendi haldajatega.

Lingvistid. Juhtiv tõlk loob iga projekti jaoks tõlkidest meeskonna ja juhib nende tegevusi. Tõlgid suhtlevad kõikide projektiga seotud küsimuste osas juhiga. Terminoloogia küsimusi arutatakse tõlkide meeskonnas ning lõpliku otsuse teeb juht. Tõlgid suhtlevad juhiga ja omavahel läbi PTB enda Translation Management System’i ja foorumite.

Meie tõlkeprotsess koosneb kolmest faasist – tõlkimine, redigeerimine ja korrektuuride tegemine. Konsulteerime ka vastava ala spetsialistidega, nagu arstid, juristid ja teadlased.

Uut projekti üles seades on äärmiselt vajalik, et meie lingvistid saaksid kliendi toodetest ja vastava ala tööstuse eripäradest täielikult aru. Sageli on klientidel juba oma enda eestikeelne terminoloogia ja stiilijuhised. Seetõttu treenime esialgses faasis oma lingviste vastavate toodete, õige terminoloogia ja stiili osas. Sel juhul väldime vähestest teadmistest tingitud vigu.

Meil on klientidega töötades pikaajaline perspektiiv ning meil on professionaalsete tõlkide meeskonnad, kes on töötanud samade klientidega mitmeid aastaid, tagades kvaliteedi ja ühtsuse. Korraldame oma tõlkidele treeninguid, et hoida neid uuenduste ja kliendi uute toodetega kursis.

Õige terminoloogia on tõlkimise/lokaliseerimise hädavajalik osa. Loome ja peame ülal sõnastikke ja stiilijuhiseid, täiendades neid tihedas koostöös kliendiga.

Arvutipõhiste tõlkeprogrammide kasutamine tagab ühtsuse tootevalikus ja kliendi tootmisprotsessides. Töötame kõigi suurimate arvutipõhiste tõlkeprogrammidega ning korraldame tõlkidele regulaarseid treeninguid.

Veel üheks tõlkimise/lokaliseerimise hädavajalikuks aspektiks on regulaarne kontakt kliendiga. Teeme oma klientidega tihedat koostööd, esitades vajadusel päringuid, kommentaare ja korrektuure. Projekti lõppemise järgsed kohtumised on aidanud teha täiustusi ning me korraldame neid pärast olulisi projekte sisemiselt või kliendi haldajatega.

Tähtajad. Õigeaegne kättetoimetamine on ainus viis, kuidas tõlkimise/lokaliseerimise turul ellu jääda. Korraldame oma tööd alati selliselt, et me igal juhul tähtaegadest kinni pidada saaksime. Oleme samas väga paindlikud ning saame lihtsasti kliendi muutuvate nõudmistega kohaneda.

 

 
 
Petersburg Translation Bureau
198216, Russia, St.Petersburg,
Leninsky ave. 140, of. 333
E-mail: info@ptb-localization.com
  PTB Eurotransl OÜ
Pae tn 21, Tallinna linn, Harju maakond, 11415
Meil: info@ptb-localization.com